Fisterras de Nengures

Vieiro a Nengures_Fisterras de Nengures_Outon_dibujo_debuxo_debujo_drawing

Serie sobre os micro-topónimos do lugar de Nengures, un lugar fora do común.